kk

Κλείσιμο σκουπιδοτοπου - Παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ - Αφυσσού και αποκατάστασή του !!!

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

ΑΣ ΞΑΝΑΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.114/22-11-2010, ΔΙΑΤΑΞΗ
Ο Εισαγγελέας Εφετών Ναυπλίου

Αφού λάβαμε υπόψη την 13/1-10-10 προσφυγή των κατοίκων Αφυσσού, Κοκκινόρραχης και Σπάρτης κατά της ΕΓ2/322/6-9/2010 διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης με την οποία απορρίφθηκαν οι αντίστοιχες από 10/1/2009,23/12/2009 εγκλήσεις τους κατά του Χρήστου Κανακάκου, Αντιδημάρχου του Δήμου Σπάρτης για παράβαση του άρθρου 28 του Ν.1650/8 κατʼ εξακολούθηση και εκθέτουμε τα ακόλουθα.
Η κρινόμενη προσφυγή ασκήθηκε από τους προσφυγέντες την 1/10/2010 ενώπιον του γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σπάρτης, συνταχθείσης σχετικής εκθέσεως, ενώ η διάταξη κατά της οποίας προσφεύγουν τους επεδόθη την 16-9-10 και 17-9-10 στον Κων/νο Φωτόπουλο. Επομένως, αφού ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα κατʼ άρθρον 4β ΚΠΔ πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί περαιτέρω κατʼ ουσίαν.

Από το σύνολο των αποδεικτικών υλικών της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργήθηκε και με βάση τις προμνησθείσες εγκλήσεις αναφορικά με τη βλαπτική για το περιβάλλον λειτουργία του ΧΑΔΑ του Δήμου Σπαρτιατών και ειδικότερα τα έγγραφα, τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, την εξέταση του Αντιδημάρχου, την προσφυγή των ως άνω εγκαλούντων προέκυψαν τα κάτωθι: Κατόπιν του ΟΙΚ:74308/174308/17430/20-11-08 εγγράφου του Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου συνήλθε την 3/12/08 το Δ.Σ. του Δήμου Σπαρτιατών και με την 372/3-12-08 απόφασή του αποφάσισε κατά πλειοψηφία την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ. Με την 208/2-6-09 απόφαση του Νομάρχη Λακωνίας αποφασίσθηκε επίσης η οριστική διακοπή της λειτουργίας του επίδικου ΧΑΔΑ.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος όχι μόνο δε μερίμνησε για την άμεση, έστω και προσωρινή, εξέρευση λύσης στο ζήτημα αλλά συνέχισε την απρόσκοπτη λειτουργία της κατά κυριολεξία ανεξέλεγκτης χωματερής με τεράστιες περιβαλλοντολογικές επιβαρύνσεις στο περιβάλλον της πόλης της Σπάρτης και όμορων δήμων.

Η επελθούσα δε μεταρρύθμιση της 479/31/8/09 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης, που απαγόρευε προσωρινά τη λειτουργία του ΧΑΔΑ στη θέση «Προβατόμανδρα» με την 277/19-5-2010 απόφαση του ιδίου δικαστηρίου, η οποία (απόφαση) επέτρεψε προσωρινά τη λειτουργία του ΧΑΔΑ στην ανωτέρω θέση μέχρι την 16/7/10, δεχθείσα κατʼ ουσίαν αδιέξοδο στην αποκομιδή των απορριμμάτων, σε περίπτωση απαγόρευσης λειτουργίας του ΧΑΔΑ, ουδόλως μπορεί να θεμελιώσει άρση του αδίκου της κατʼ εξακολούθηση ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος από το Δήμο Σπαρτιατών, καθόσον ο ως άνω δήμος είναι προεχόντως ο δημιουργός του δήθεν αδιεξόδου. 

Το γεγονός δε ότι μέχρι και την κατάθεση της κρινόμενης προσφυγής, παρελθούσης και της 16ης Ιουλίου 2010, εξακολουθεί να λειτουργεί παρανόμως ο ανωτέρω ΧΑΔΑ, ενώ ο Δήμος επιδίδεται σε περαιτέρω αιτήσεις παροχής προσωρινής εννόμου προστασίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Σπάρτης με νέα αίτηση μεταρρύθμισης, μαρτυρεί τη δολία προαίρεση για παράβαση του άρθρου 28 Ν.1650/86 και δη κατʼ εξακολούθηση.
Κατόπιν τούτου, επειδή υφίστανται σοβαρές ενδείξεις για την κίνηση ποινικής δίωξης για παράβαση των άρθρων 1,12,14,26§1α,27§1,51,53,57,79,98 ΠΚ και 28§1 Ν.1650/86, δεχόμαστε και κατʼ ουσίαν ως βάσιμου την προκείμενη προσφυγή κατʼ άρθρον 48,43§2 του ΚΠΔ.
Για τους λόγους αυτούς :
1) Δεχόμαστε τυπικά και κατʼ ουσίαν την 13/1-10-10 προσφυγή των αναφερομένων στην αρχή της παρούσας κατά της ΕΓ2/32 διατάξεως Εισαγγελέως Πρωτοδικών Σπάρτης.
2) Παραγγέλλουμε την κίνηση ποινικής δίωξης για ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατʼ εξακολούθηση, που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1,12,14,26§1α,27§1,51,53,57,79,98 ΠΚ και 28§1 του Ν.1650/86 στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σπάρτης.

Ναύπλιο,17/11/2010
Ο Αντεισαγγελέας Εφετών
Γεώργιος Β. Σαπαντζής

Εδώ γράφουμε αυτά που θέλουμε να εμφανίζονται μετά το "Διαβάστε περισσότερα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου