kk

Κλείσιμο σκουπιδοτοπου - Παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ - Αφυσσού και αποκατάστασή του !!!

Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2010

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εσωτερικών ΓΙΑ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

13/5/2010
Μέτωπο ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ - Αγώνας Δρόμου να προλάβουμε τα πρόστιμα!

Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εσωτερικών

Α. Συνοπτικά:
Το Υπουργείο Εσωτερικών εργάζεται πυρετωδώς στην κατεύθυνση της άμεσης αποκατάστασης όσο το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού ΧΑΔΑ στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Προς τούτο, καλεί τις δημοτικές αρχές και τις τοπικές κοινωνίες να δραστηριοποιηθούν ώστε να αρθούν όλα τα εμπόδια στην εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), ώστε να επιτευχθεί το κλείσιμο και στη συνέχεια η αποκατάσταση και των τελευταίων λειτουργούντων ΧΑΔΑ.

Β. Πρόβλημα:
Είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, η κυβέρνηση, η κοινωνία μας και το κάθε νοικοκυριό ταλανίζονται από προβλήματα τόσο μεγάλα και τόσο επείγοντα, ώστε κάθε άλλο ζήτημα να μοιάζει ασήμαντη λεπτομέρεια.
Παρ’ όλα αυτά, το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων πρέπει να μας απασχολήσει, όχι μόνο γιατί υποβιβάζει περαιτέρω το αδύναμο ήδη προφίλ της χώρας μας, όχι μόνο γιατί συντελεί στη μόνιμη καταστροφή του περιβάλλοντος και της αισθητικής της υπαίθρου μας, αλλά κυρίως γιατί αν δεν κινηθούμε συντονισμένα και με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, θα επιβαρυνθεί ο εθνικός προϋπολογισμός με νέα ασήκωτα βάρη.
Επικείμενα Πρόστιμα.

Τον Οκτώβριο του 2005, το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) καταδίκασε την Ελληνική Δημοκρατία για μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που αφορούν τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και συγκεκριμένα για τη λειτουργία 1.125 ΧΑΔΑ.
Σε λίγους μήνες αναμένεται να προχωρήσει η υπόθεση αυτή εκ νέου στο ΔΕΚ διότι υπάρχουν ακόμα ενεργοί ΧΑΔΑ. Μία δεύτερη καταδίκη της ελληνικής δημοκρατίας για παράβαση απόφασης ΔΕΚ, θα επιβάλλει ένα εφάπαξ πρόστιμο αρκετών εκατομμυρίων ΕΥΡΩ καθώς και υψηλότατα πρόστιμο για κάθε ημέρα λειτουργίας κάθε μη αποκατεστημένου ΧΑΔΑ.

Καλούμαστε άμεσα να αντιμετωπίσουμε:
1. Την ελλιπή εφαρμογή και πλημμελή υλοποίηση των ΠΕΣΔΑ, αποτέλεσμα της αδιαφορίας, της αδυναμίας, αλλά και της απροθυμίας των μέχρι τώρα χειριστών του θέματος να συγκρουστούν με τα τοπικά συμφέροντα και τις τοπικές κοινωνίες.
2. Τα επικείμενα πρόστιμα από το ΔΕΚ.
3. Την τεράστια υστέρηση της χώρας μας σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ σε εθνικό επίπεδο προσπαθούμε να κλείσουμε τις λειτουργούσες ακόμα χωματερές και να κατασκευάσουμε τον αναγκαίο αριθμό ΧΥΤ, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα απορρίμματα αξιοποιούνται μέσω της ανακύκλωσης καθώς και για παραγωγή ενέργειας και κόμποστ.

Γ. Ενέργειες - Αποφάσεις Κυβέρνησης
1. Το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων βρίσκεται πολύ ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα. Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί διϋπουργική επιτροπή όπου συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί.
2. Πρόσφατα, οι Υπουργοί Εσωτερικών και Περιβάλλοντος κάλεσαν με κοινή επιστολή τους τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ολοκληρωθούν τα έργα που προβλέπονται στους ΠΕΣΔΑ και να αποκατασταθούν οι ενεργοί ΧΑΔΑ, με βραχυπρόθεσμο στόχο το δραστικό περιορισμό των ΧΑΔΑ ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν υπάρχει σε λειτουργία ΧΥΤ.
3. Προκειμένου να αποτυπωθούν οι πραγματικές αιτίες που οδήγησαν τα τελευταία χρόνια σε παρακώλυση, καθυστέρηση ή ακύρωση των έργων τα οποία απαιτούνται για να κλείσουν και να αποκατασταθούν οι ενεργοί ΧΑΔΑ, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Ντόλιος συναντήθηκε κατ’ επανάληψη με τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών και τους συνεργάτες τους. Από τη διαδικασία αυτή προέκυψε μία πλήρης καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης, των προβλημάτων και των αναγκών κάθε περιφέρειας αναφορικά με την πρόοδο των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και αποκατάστασης ΧΑΔΑ. Μέρος των συμπερασμάτων επισυνάπτεται.

Δ. Κατά μέτωπο επίθεση από Υπουργείο Εσωτερικών
Ο κ. Ντόλιος έχει ξεκινήσει κύκλο εξατομικευμένων συναντήσεων για κάθε μία περίπτωση καθυστέρησης των έργων. Στο κοινό τραπέζι διαπραγμάτευσης καλούνται οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και οι κατά περίπτωση εμπλεκόμενοι παράγοντες, ώστε να βρεθεί λύση στα προβλήματα που εμποδίζουν την ολοκλήρωση των έργων διαχείρισης απορριμμάτων και το κλείσιμο και αποκατάσταση των 316 ενεργών ΧΑΔΑ της χώρας. Τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι η αντίδραση των κατοίκων του τόπου όπου έχουν χωροθετηθεί τα έργα, η έλλειψη χρηματοδότησης και η απροθυμία των τοπικών παραγόντων να δυσαρεστήσουν τους ψηφοφόρους τους.
Οι στόχοι του Υφυπουργού είναι δύο: Να βρεθούν αποδεκτές προσωρινές λύσεις που θα οδηγήσουν εντός δύο μηνών στο κλείσιμο σημαντικού αριθμού χωματερών. Παράλληλα, να προχωρήσουν κατά προτεραιότητα όλα τα έργα, ώστε εντός δύο ετών να έχουν ολοκληρωθεί οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου, ο κ. Ντόλιος συνεργάζεται με το ΥΠΕΚΑ και το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης συγκεκριμένων έργων Διαχείρισης Απορριμμάτων που θα οδηγήσουν σε οριστικό κλείσιμο και αποκατάσταση των ενεργών ΧΑΔΑ.

Ε. Ενδεικτικά αριθμητικά στοιχεία
1. ΧΑΔΑ σε λειτουργία:
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στις 12 Μαΐου 2010 από τις Περιφέρειες της χώρας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης των ΧΑΔΑ παραμένουν σε λειτουργία 316 ΧΑΔΑ σε πανελλαδικό επίπεδο. Αναλυτικότερα: στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης παραμένουν σε λειτουργία 28, στην Π. Αττικής 8, στη Π. Β.Αιγαίου 21, στην Π. Δ.Ελλάδας 36, στην Π. Δ.Μακεδονίας κανένας, στην Π. Ηπείρου 27, στην Π. Θεσσαλίας κανένας, στην Π. Ιονίων Νήσων 11, στην Π. Κεντρικής Μακεδονίας 42, στην Π. Κρήτης 5, στην Π. Ν.Αιγαίου 31, στην Π. Πελοποννήσου 79 και στην Π. Στερεάς Ελλάδας 28.

2. ΧΑΔΑ σε διαδικασία αποκατάστασης
Έχουν ήδη αποκατασταθεί 2.291 ΧΑΔΑ ενώ βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης 429. Αναλυτικότερα, ανά Περιφέρεια, βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης στην Π. Αν.Μακεδονίας –Θράκης 4, στην Π. Αττικής 19, εκ των οποίων οι 12 δημοπρατούνται άμεσα, στην Π. Β.Αιγαίου 15, στην Περιφέρεια Δ.Ελλάδας 8, στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας κανένας, στην Π. Ηπείρου 42, στην Π. Θεσσαλίας 58, στην Π. Ιονίων Νήσων 14, στην Π. Κεντρικής Μακεδονίας 111, στην Π. Κρήτης 7, στην Π. Ν.Αιγαίου 34, στην Π. Πελοποννήσου 71 και στην Π. Στερεάς Ελλάδας 46.

3. Χρηματοδότηση αποκατάστασης ΧΑΔΑ
Από τους 429 χώρους που βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης, για τους 371 έχει ήδη εκδοθεί άδεια αποκατάστασης και από αυτούς (τους 371), οι 206 είναι ενταγμένοι σε χρηματοδοτικά προγράμματα, 16 υλοποιούνται με ίδιους πόρους, 3 περιλαμβάνονται σε προτάσεις χρηματοδότησης, ενώ για τους υπολοίπους 146 ΧΑΔΑ αναζητούνται πόροι σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ.
Σημείωση: οι ανωτέρω αριθμοί περιλαμβάνουν στοιχεία τόσο για τους 1.125 ΧΑΔΑ του καταλόγου που συνόδευε την καταδικαστική απόφαση του ΔΕΚ, όσο και για τους λοιπούς ΧΑΔΑ που καταγράφηκαν μεταγενέστερα (συνολικός αριθμός: 3.036).

4. Δαπάνες έργων ΠΕΣΔΑ
Για την υλοποίηση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και έργων αποκατάστασης ΧΑΔΑ έχουν μέχρι σήμερα δαπανηθεί σημαντικά ποσά, χωρίς να έχει επιλυθεί ένας μεγάλος αριθμός προβλημάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός που έχει δαπανηθεί από το 2000 μέχρι σήμερα για την υλοποίηση έργων ΠΕΣΔΑ σε πανελλαδικό επίπεδο ανέρχεται στο ποσό των 762.500.000€ περίπου ενώ εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν επιπλέον 2.150.000.000 € περίπου.

ΣΤ. Πίνακες
Επισυνάπτονται:
1. Πορεία υλοποίησης έργων αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
2. Συγκεντρωτική Κατάσταση Προόδου έργων ΧΥΤ
3.Σύνολο δαπανών επικράτειας για την εφαρμογή Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)

http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Ministry/Seasonable/?id=4c167c76-e129-45da-9735-1dff71e8817c Διαβάστε περισσότερα...

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ τους ΧΑΔΑ ΧΤΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Σύσκεψη για το θέμα των απορριμμάτων πραγματοποιήθηκε χτες στο γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών Γιώργου Ντόλιου, στην οποία αποφασίστηκε η άμεση προκήρυξη από την Ε.Π.Π.Ε.Ρ.Α.Α. προγράμματος αποκατάστασης ΧΑΔΑ στο οποίο μπορούν να υποβάλλουν αίτημα και να ενταχθούν όσοι Δήμοι ή ΦΟΔΣΑ έχουν έτοιμες μελέτες αποκατάστασης αλλά και η πρόσκληση στους δήμους οι οποίοι έχουν ανενεργούς ΧΑΔΑ να προχωρήσουν άμεσα στην εκπόνηση μελετών των οποίων το κόστος αναλαμβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών.


Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ. Ανδρεόπουλος και υπηρεσιακοί παράγοντες. Να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση του προγράμματος θα γίνεται κατά τη διάρκεια και πριν το τέλος της προκήρυξης για να κερδηθεί χρόνος, ενώ σχετική επιστολή για την πρόσκληση θα σταλεί άμεσα στους δήμους όλης της χώρας.


http://paratiritisfthiotidas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=4726:2010-07-20-07-20-54&catid=47:2009-02-26-17-50-17&Itemid=67


Διαβάστε περισσότερα...

Διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τη διαχείριση αποβλήτων

1. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διερευνήσει περισσότερες από 100 αναφορές πολιτών με αντικείμενο τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τη χωροθέτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία μονάδων διαχείρισης.

2. Η Ελλάδα είχε δεσμευτεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξαλείψει τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), μέχρι το τέλος του 2008. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, ζήτησε πρόσφατα από τις περιφέρειες της χώρας να κλείσουν και να αποκαταστήσουν όλους τους ΧΑΔΑ, έως τις 16 Ιουλίου του 2010.

Η σχετική νομοθεσία (ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης») ορίζει ότι οι ΧΑΔΑ πρέπει να εξαλειφθούν μέχρι το 2008. Για το σκοπό αυτό κάθε φορέας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων όφειλε μέχρι τον Ιούλιο του 2005 να είχε εφοδιαστεί με άδεια περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ΧΑΔΑ ευθύνης του.

3. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι:
 • αρκετοί ΧΑΔΑ εξακολουθούν να παραμένουν σε λειτουργία μέχρι σήμερα.
 • δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα «ένας ΧΑΔΑ ανά Δήμο» και καθυστερεί η εκπόνηση και η υλοποίηση των μελετών περιβαλλοντικής αποκατάστασης των ΧΑΔΑ.
 • κατά τον σχεδιασμό διαχείρισης των στερεών αποβλήτων δεν τηρείται αυστηρά η νομοθεσία και σε πολλές περιπτώσεις δεν εξασφαλίζεται η έγκριση ή γνωμοδότηση όλων των συναρμόδιων φορέων.
 • κατά τη χωροθέτηση των νέων έργων διαχείρισης στερών αποβλήτων δεν αξιολογούνται επαρκώς οι διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις και η χωροθέτηση επηρεάζεται από κριτήρια σκοπιμότητας, όπως η προεπιλογή του χώρου.
 • η αδειοδότηση υφιστάμενων έργων διαχείρισης στερών αποβλήτων [Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ), Σταθμών Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)] είναι ελλιπής, ενώ συχνά δεν τηρούνται οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι. Κατά συνέπεια, δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει αδυναμία κατασκευής των αναγκαίων αυτών υποδομών με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και εντείνεται η κοινωνική αντίδραση κατά την χωροθέτηση νέων έργων.
 • δεν επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους υπεύθυνους δήμους, με την αιτιολογία είτε ότι δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος, είτε ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία χωροθέτησης χώρων υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ).
4. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά να διακοπεί άμεσα η λειτουργία των παράνομων χώρων, να συγκροτηθούν Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, τα οποία θα διενεργήσουν αυτοψίες, θα συντάξουν σχετικές εκθέσεις με τις διαπιστώσεις και τα
προτεινόμενα προς λήψη μέτρα και θα εισηγηθούν την επιβολή των σχετικών κυρώσεων, με σκοπό την άμεση αποκατάσταση των παράνομων χώρων διάθεσης αποβλήτων.

5. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:
 • να επεκταθεί η αξιοποίηση των αποβλήτων με ανακύκλωση - επαναχρησιμοποίηση - ανάκτηση ενέργειας, αλλά και οι πρακτικές πρόληψης ή και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων. Συμπληρωματικά, να κατασκευάζονται ταυτόχρονα με τους ΧΥΤΑ τα έργα επεξεργασίας αποβλήτων, ώστε οι ΧΥΤΑ σύντομα να μετατραπούν σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Η κατασκευή ΧΥΤΑ είναι μία από τις διαθέσιμες επιλογές και όχι η μοναδική λύση για τη διαχείριση απορριμμάτων.
 • να εφαρμοστούν τα περιφερειακά σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων, να ολοκληρωθούν οι μελέτες και οι δημοπρατήσεις των έργων. Να εκπονούνται μελέτες βιωσιμότητας και συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης, χρησιμοποιώντας περιβαλλοντικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια.
 • να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία κοινωνική αποδοχή των παρεμβάσεων στο χώρο, σύμφωνα με την νομοθεσία για τη «Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων».
 • να θεσπιστεί υποχρεωτική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών, συγκεκριμένων μεθόδων απορρύπανσης – αποκατάστασης. Να γίνεται συστηματικός έλεγχος της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων τόσο κατά την έναρξη μιας δραστηριότητας, όσο και κατά τη λειτουργία της. Να στελεχωθούν οι υπηρεσίες με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό και να ενισχυθεί η υλικοτεχνική υποδομή τους.
 • να ολοκληρωθεί το νομοθετικό πλαίσιο με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος για τη διαχείριση των οικοδομικών υλικών και υλικών εκσκαφών -δεδομένου ότι πολλοί εν ενεργεία ΧΑΔΑ είναι κυρίως χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης οικοδομικών υλικών και υλικών εκσκαφής.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τμήμα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλιρρόη τηλ.210 7289610 κιν. 6979448887
Παραγυιός Πέτρος τηλ 210 7289625 κιν. 6977366424
Παπαγεωργοπούλου Δημητρία τηλ.210 7289604

Πηγή: http://www.synigoros.gr/pdf_01/8687_2_xomateres_DT_fin_7-10.pdf Διαβάστε περισσότερα...

Καλαμάτα: Μήνυση σε δήμαρχο και περιφερειάρχη για τα σκουπίδια.

Μηνυτήρια αναφορά κατά του δημάρχου Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Φώτη Χατζημιχάλη, για ρύπανση του περιβάλλοντος κατέθεσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κωνσταντίνος Μαργιέλης για τους «λόφους» σκουπιδιών που σχηματίζονται στην πόλη μετά κλείσιμο του ΧΥΤΑ Μαραθόλακας. Οι δύο άνδρες έχουν κληθεί αύριο σε απολογία.


Παράλληλα ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Καλαμάτας, κατέθεσε και αγωγή εναντίον του δημάρχου και του περιφερειάρχη, ζητώντας "χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, τα οποία θα εκχωρηθούν στο ειδικό σχολείο Καλαμάτας".


Στην αγωγή του ο κ. Μαργιέλης κάνει λόγο για προσβολή της προσωπικότητας του ως επαγγελματία και κατοίκου Καλαμάτας, «από την μη δυνατότητα χρήσης των κοινοχρήστων χώρων, εξαιτίας υποβάθμισης του περιβάλλοντος, της αντιαισθητικής εικόνας και του άμεσου κινδύνου υγείας από τα βουνά απορριμμάτων».


Από την άλλη πλευρά το Επιμελητήριο Μεσσηνίας κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της δικαστικής απόφασης με την οποία έκλεισε η χωματερή της Μαραθόλακας και τα ασφαλιστικά μέτρα θα εκδικαστούν την προσεχή Παρασκευή το μεσημέρι.


Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας Γιάννης Καμβυσίδης δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ενοικίασης για χρονικό διάστημα τριών μηνών, μηχανήματος διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως αποφάσισε το δημοτικό συμβούλιο στην τελευταία έκτακτη συνεδρίασή του.


Ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι, από την υπηρεσία καθαριότητας λαμβάνονται μέτρα και γίνεται ψεκασμοί των απορριμμάτων με κατάλληλο σκεύασμα για την προστασία της δημόσιας υγείας. Χαρακτήρισε ’’άστοχη και άτοπη’’ την ενέργεια του προέδρου του δικηγορικού συλλόγου Καλαμάτας, ενώ σημείωσε ότι προχωρούν οι ενέργειες για την εγκατάσταση του δεματοποιητή που θα λύσει το πρόβλημα και εκτίμησε πως θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει περί τα τέλη καλοκαιριού.


http://www.aftodioikisi.gr/controlItem.aspx?id=7431

http://www.arxaiaithomi.gr/wp-admin/post-new.php

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

‘’Ασωπός ή Αφυσσός μήπως το ίδιο είναι;’’

Λέτε αυτό το γράμμα στις 7-10-2007 της 7 χρονης τότε Γαβριέλλας, μαθήτριας στη Β' τάξη του Δημοτικού Σχολείου Χαλκουτσίου του Δήμου Ωρωπίων, να έχει σχέση με τον/το Αφυσσό/ού.


Η μικρή λοιπόν Αγγελική έγραψε γράμμα, ‘’γράμμα ανοικτό’’, όπως λέει και το έστειλε να πετάξει!!!


Να το δουν οι μακάριοι, οι ιθύνοντες, οι πολιτικοί, να κάνουν κάτι. Μες στην αθωότητα των 7 της χρόνων ψάχνει για αρμοδίους και υπευθύνους, ψάχνει ΑΝΘΡΩΠΟ / ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.


Αν και μικρή κατάλαβε ότι η μόνη της ελπίδα για τους προβληματισμούς της είναι οι γραμμές που έγραψε !!


Αλήθεια μήπως από ‘’τρελλό και από παιδί μαθαίνεις την ΑΛΗΘΕΙΑ ;;’’

Ας το διαβάσουν προσεκτικά ''οι μακάριοι, οι ιθύνοντες, οι πολιτικοί μας ...'' . Ας σκεφθούν παράλληλα και το γνωστό τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου (...δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά ... έτσι κι' αλλιώς τα ξέρουν όλα και σε κοιτάζουν με μάτια .... Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο που τρίζει, σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιά μας, μα ο κόσμος ο αληθινός είναι ο γιός μας ο μεγάλος και ο μικρός ...''


(Ετεροχρονισμένα σε ευχαριστούμε Αγγελικούλα - Σχόλια Χρήστου Π. Πλειώτα)


ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΡΑΜΜΑ


ΠΡΟΣ Οποιουσδήποτε αρμόδιους και υπεύθυνους Ανθρώπους.


Ελπίζω το γράμμα μου αυτό να φτάσει στα χέρια του πρωθυπουργού και των υπουργών Περιβάλλοντος - Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Υγείας.


Τώρα τελευταία είμαι πολύ λυπημένη. Ακούω και βλέπω στην τηλεόραση ότι πολλοί κάτοικοι της Αττικής και Βοιωτίας υποφέρουμε γιατί το νερό που πίνουμε και πλενόμαστε είναι μολυσμένο με το καρκινογόνο εξασθενές χρώμιο, με το οποίο κάποιοι κακοί βιομήχανοι μολύνουν τα υπόγεια νερά και τον Ασωπό, όπως και τη θάλασσα και ό,τι τρώμε χωρίς να υπακούουν στους Νόμους.


Η μητέρα μου λέει ότι οι κακοί βιομήχανοι πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορά ή να τιμωρηθούν αυστηρά. Ο πατέρας μου λέει ότι από τους πολιτικούς, σπάνια, πολύ σπάνια, γίνεται κάτι σωστό, λογικό και δίκαιο. Και είναι πολύ απογοητευμένος και λυπημένος.


Είμαι και εγώ λυπημένη γιατί δεν θέλω να αρρωστήσω από την κακία κάποιων. Ούτε θέλω να πεθάνω. Αγαπώ τη Ζωή, τη Φύση και τους Ανθρώπους.


Απορώ όμως.

Πώς υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν το κακό;

Μήπως θέλουν να πλουτίζουν κάνοντας το κακό;

Πώς μπορούν να φτιάχνουν τον δικό τους «παράδεισο», σκορπώντας γύρω τους τις αρρώστιες και το θάνατο;

Εγώ αγαπώ τους βιομήχανους. Ακόμα και τους κακούς, γιατί πιστεύω ότι μπορούν να γίνουν καλοί και ευλογημένοι. Αρκεί να το θελήσουν.

Τους αγαπώ μάλιστα, έστω και αν αυτοί με σκοτώνουν.


Ο κ. πρωθυπουργός όμως πρέπει να πάρει τα μέτρα του και να τους δείξει το σωστό δρόμο.


Ελπίζω ότι το γράμμα μου αυτό θα φέρει καλά αποτελέσματα.


Χαλκούτσι Ωρωπού, 7-10-2007


Σας χαιρετώ

Η μικρή Αγγελική Γαβριέλλα Παπαγιάννη


http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,id=26339248,34098480,48288432,56309808,70484400,78255920,84769968
Διαβάστε περισσότερα...

ΩΡΑΙΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ; ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΚΑΠΟΙΟ ΚΑΛΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΥΝΘΗΜΑ, ΓΡΑΨΤΟ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ

ΖΟΥΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ !!
ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ:
ΑΦΥΣΣΟΠΕΔΙΟ
ΤΥΧΑΙΟ ;; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ 111 Διαβάστε περισσότερα...

ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΕΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ. ΓΙΑΤΙ;;;


ΠΑΙΔΙΑ - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ, ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΛΛΟΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ. ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΝΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΩΡΗΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΕΥΤΥΧΩΣ ΓΙ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΑΣΕ ΦΩΤΙΑ ΠΕΡΥΣΙ !! ΤΙ ΘΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ΜΗΝ ΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙ;;;

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΚΟΠΟ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΟΛΩΝ ΜΑΣ !! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ. ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΕΤΕ !!! ΑΠΛΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ !!! Διαβάστε περισσότερα...

Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2010

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΈΚΑΝΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΕΡΓΟ (ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ) ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ

ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 17&18 ΙΟΥΛΙΟΥ, ΣΕΛ 15
Διαβάστε περισσότερα...

ΑΚΟΥΣΟΝ ΑΚΟΥΣΟΝ !!!

Οι υπουργοί Οικονομικών των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων στις χώρες μέλη που δεν τιθασεύουν τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα και έχουν υπερβολικό δημόσιο χρέος. Ανάμεσα στις κυρώσεις αυτές και η παρακράτηση – περικοπή των κοινοτικών επιδοτήσεων (ενιαία ενίσχυση), που προορίζονται για τους αγρότες.
Σύμφωνα με την υιοθετηθείσα πρόταση, στα κράτη μέλη της Κοινότητας που δεν τηρούν τους τροποποιημένους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας (δημοσιονομικό έλλειμμα άνω ή κοντά στο 3% του ΑΕΠ και δημόσιο χρέος άνω του 60% και σε ανοδική πορεία), δεν θα χορηγούνται από τις Βρυξέλλες μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού οι ετήσιες κοινοτικές αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις.
Τα εν λόγω κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να καταβάλλουν στους αγρότες από τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς τις ενισχύσεις στους δικαιούχους, ενώ παράλληλα θα παρακρατείται και ένα ποσό από τα κράτη μέλη, ως πρόστιμο, το οποίο δεν θα επιστρέφεται σε περίπτωση υποτροπής.
Διαβάστε περισσότερα...

Η ΜΟΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗς ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ:

Η λύση, δεν είναι ούτε να συνεχίζουμε να κρύβουμε το πρόβλημα των σκουπιδιών κάτω από το χαλί ούτε να επιδιώκουμε να μεταφέρονται και να θάβονται ή καίγονται τα σκουπίδια κάπου αλλού.

Η ΜΟΝΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΥΣΗ είναι να αναλάβουν όλοι (κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση, παραγωγοί, πολίτες, φορείς) την ευθύνη που τους αναλογεί και να προωθηθεί μια πολιτική: «μηδενικών αποβλήτων» με τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση (με διαλογή στην πηγή) και κομποστοποίηση του συνόλου σχεδόν των απορριμμάτων.

Πρέπει όλοι πολίτες να πιέσουν τις Δημοτικές αρχές να αναλάβουν τις σοβαρές ευθύνες τους ώστε να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία (να ξεχάσουν. το ανεξέλεγκτο, παράνομο δηλ τους ΧΑΔΑ κλπ) προχωρώντας άμεσα στην εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών με διαλογή στην πηγή: συσκευασιών, χρησιμοποιημένων ελαστικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, ηλεκτρικών συσσωρευτών, καθώς και προώθηση προγραμμάτων κομποστοποίησης των βιοαποικοδομήσιμων οργανικών υλικών σε επίπεδο κατοικίας (οικιακή κομποστοποίηση, γειτονιάς (κοινοτική κομποστοποίηση) και δήμου (δημοτική κομποστοποίηση).

Μόνο τα αδρανή υπολείμματα που προκύπτουν μετά την ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών θα πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο σε χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

Αυτά κανένας δεν τα απαγόρευε, αυτά θα μπορούσε ο κάθε Δήμος να τα είχε υλοποιήσει μόνος του από το έτος 2001. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια τίποτα στο τίποτα ….

Όσο για τα πρόστιμα (των 34.000€ την ημέρα για τη λειτουργία παράνομων ΧΑΔΑ) ας τα πληρώσουν αυτοί που έχουν οδηγήσει τη χώρα αλλά και το Δήμο μας σ΄ αυτή την κατάσταση (οι διοικούντες σ’ όλες τις βαθμίδες από το 2003 ως σήμερα). Εμείς πληρώνουμε τις αμαρτίες τους στο ΔΝΤ, δεν θα πληρώσουμε μία για τα σκουπίδια!!

Αλήθεια πόσο κοστίζει η βλάβη που προκάλεσε η ανεξέλεγκτη διαχείριση των σκουπιδιών στην υγεία μας; Πόσο πρέπει να μας πληρώσουν ;;

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Διαβάστε περισσότερα...

Κυριακή, 18 Ιουλίου 2010

ΑΡΘΡΟ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΑΔΑ


ΟΥΤΕ να το σκεφτεί κανείς
Αν αυτή είναι η επίσημη ''πράσινη'' θέση για το μείζον πρόβλημα των ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ τότε:''Κούνια που τους κούναγε''. Διότι όλοι τους ''ΜΠΛΕ και ΠΡΑΣΙΝΟΙ'' επικαλούμενοι την αδυναμία εξεύρεσης λύσης στο καυτό πρόβλημα των ΧΑΔΑ θα ξαναγυρίσουν στο ανεξέλεγκτο. Μπράβο τους !! Αυτή είναι η πράσινη ανάπτυξη που προτείνουν;; Πράσινη ανάπτυξη και ΧΑΔΑ ανοικτοί !! Ευελπιστούν να δημοσιευθεί ο νέος ΠΕΣΔΑ ο οποίος θα προβλέψει μελλοντικές λύσεις για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, δηλ. σε 2,3,4 χρόνια. Μέχρι τότε η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΧΑΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ γι αυτούς στο πρόγραμμα. Ο δικός μας ΧΑΔΑ δεν είναι πλέον ''εφικτό να λειτουργήσει'' διότι είναι κορεσμένος.
Συνεχίζουμε μέχρι να πετύχουμε και να δικαιωθούμε για το αυτονόητο, δηλ. το κλείσιμο του ΧΑΔΑ Αφυσσού του Δήμου Σπαρτιατών.... Διαβάστε περισσότερα...

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ: ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝΦΙΛΕΕΕ ΝΙΚΟ ΠΡΟΧΩΡΑ ..... !!!!


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΝΙΚΟΥ ΠΟΥΤΣΙΑΚΑ ΣΤΙΣ 12.07.2010 - 09:01 στον Γιάννη Πανάγο.

Από το 213ο φύλλο της εφημερίδας Agrenda

‘’Ώρα για αλλαγή πλεύσης’’


Η ελπίδα που φέρνει ο «Καλλικράτης» σε συνδυασμό με την αποστροφή που δημιουργεί στους πολίτες ο παραδοσιακός τρόπος άσκησης της πολιτικής, δίνουν αυτή τη φορά ευκαιρίες σε νέα καταρτισμένα και άφθαρτα πρόσωπα να πρωταγωνιστήσουν στο νέο σκηνικό που δημιουργείται στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Νίκος Πουτσιάκας, που αυτές τις μέρες διεκδικεί με μεγάλες πιθανότητες την υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ ως υποψήφιος στον διευρυμένο Δήμο Τεμπών.


Κύριε Πουτσιάκα καταθέσατε αίτηση για να λάβετε την υποστήριξη από το ΠΑΣΟΚ για τη θέση του υποψηφίου Δημάρχου στον Δήμο Τεμπών, τι σας ώθησε να μπείτε σ’ αυτή τη διαδικασία;

Είναι γεγονός ότι βρέθηκα σε ένα μεγάλο δίλημμα όταν ανακοινώθηκε η ανοικτή διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων για τις εκλογές της Αυτοδιοίκησης από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ήταν η άποψη που έχω υιοθετήσει, ότι δεν μπορεί μόνο να ασκούμε κριτική εκ του ασφαλούς στους εκάστοτε διοικούντες και ότι οι πολίτες οφείλουν να δραστηριοποιηθούν στο πολιτικο- αυτοδιοικητικό γίγνεσθαι και να συνεισφέρουν στην αναγέννηση των συλλογικοτήτων που είναι το απόλυτο ζητούμενο σήμερα.


Ποια είναι η σχέση σας με τα θέματα της αυτοδιοίκησης;

Ασχολούμαι με τα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περίπου δεκαπέντε (15) χρόνια κυρίως με μια επιστημονική ιδιότητα, έχοντας εργασθεί στο Δήμο Λάρισας και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ως υπεύθυνος υλοποίησης αναπτυξιακών Κοινοτικών Προγραμμάτων σε συνεργασία με Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις και κυρίως ως επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πιο συγκεκριμένα του Εργαστηρίου Αγροτικού Χώρου με το οποίο είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στις επιστημονικές ομάδες, που ανέλαβαν την εκπόνηση των επιχειρηματικών προγραμμάτων σε Δήμους, στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης ειδικών χωροεδαφικών ενοτήτων.


Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να σας παράσχει την υποστήριξή του;

Οι εκλογές αυτές θα διεξαχθούν υπό τις ειδικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη χώρα μας, μετά το ξέσπασμα της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης.

Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή οι απαιτήσεις των πολιτών είναι ξεκάθαρες, υπάρχει το αίτημα για αλλαγή πλεύσης και απαγκίστρωσης από το παρελθόν, η ηγεσία της νέας Κυβέρνησης πρεσβεύει την αλλαγή αυτή, διαβεβαιώνοντας ότι αυτό θα γίνει με τη θέσπιση νέων διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος εν γένει.

Σήμερα προσφέρεται η δυνατότητα στην κυβερνητική παράταξη να αποδείξει ότι αυτό που πρεσβεύει το εννοεί κάνοντάς το πράξη. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοέμβρη, πρέπει να ασχοληθούν άτομα τα οποία συμμερίζονται αυτές τις απόψεις και μπορούν να τις κάνουν πράξη, μέσα από συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, το νέο συλλογικό καλό που αποτελεί μονόδρομο και φωτεινή ελπίδα για το μέλλον.

Ποια είναι η άποψη σας για τον Καλλικράτη;

Το σχέδιο Καλλικράτης θα επιφέρει πολλές και σημαντικότατες αλλαγές και αυτό θα γίνει σε πολλά επίπεδα. Προβλέπονται νέες αρμοδιότητες οι οποίες θα ισχύσουν με την έναρξη της επόμενης θητείας, οι οποίες θα αλλάξουν ριζικά τις σχέσεις της Αυτοδιοίκησης με τον πολίτη. Νέες υπηρεσίες θα δίνουν την δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικοοικονομικής ζωής των δημοτών μας και να σηματοδοτήσει μια συνολικότερη ανατροπή στο πολιτικό πεδίο.


Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες σας σε περίπτωση που εκλεγείτε;

Το όραμά μας είναι να καταστεί ο Δήμος μας ένας τόπος που προσφέρει ένα ποιοτικό περιβάλλον διαβίωσης για τους κατοίκους του, προσελκύει νέους κατοίκους και γίνεται πόλος έλξης για επισκέπτες,, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες δραστηριότητες ποιοτικής πρωτογενούς παραγωγής. Παράλληλα η επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Και επειδή ο Δήμος μας είναι κυρίως αγροτικός, η βαρύτητα θα δοθεί στην πρωτογενή παραγωγή. Στόχος μας είναι η δημιουργία υλικών και κυρίως άυλων υποδομών για την ανάπτυξη ενός μηχανισμού υποστήριξης της πρωτογενούς παραγωγής σε όλα τα στάδια και επίπεδα, ώστε τα παραγόμενα προϊόντα να γίνουν ποιοτικά και αναγνωρίσιμα και η διαδικασία διάθεσής τους να γίνεται μέσω νέων συλλογικών δράσεων που θα διασφαλίζουν το μέγιστο περιθώριο κέρδους για τον παραγωγό που έως τώρα το καρπώνονται διάφοροι ενδιάμεσοι. Η παρέμβαση θα αφορά λοιπόν όλη τη διαδικασία, την παραγωγή – τη μεταποίηση – τη διάθεση, αλλά δεν θα μείνουμε εκεί, αυτή η διαδικασία θα συνδεθεί και με τις αγροτουριστικές δραστηριότητες που σκοπεύουμε να προωθήσουμε στην περιοχή μας, δηλαδή σε μια βάση ολοκληρωμένης προσέγγισης και παρέμβασης.

Στην περιοχή μας υπάρχουν αρκετά τοπικά προϊόντα (η ελιά, το ακτινίδιο, το αμύγδαλο, το κρασί κ.α.) τα οποία μπορούν να αποτελέσουν «ατμομηχανή» για μια άλλη ανάπτυξη με γνώμονα την αειφορία.

Το αμύγδαλο στον πρώην Δήμο Νέσσωνος, αφήνει τεράστια περιθώρια για κατοχύρωση της ταυτότητάς του και καθετοποίηση της παραγωγής με τρόπο που ο παραγωγός να καρπώνεται πολύ μεγαλύτερο μέρος της υπεραξίας του προϊόντος. Τα ίδια ισχύουν για το ακτινίδιο στον πρώην Δήμο κάτω Ολύμπου, ένα προϊόν με υψηλή διατροφική αξία, το κρασί της Ραψάνης που είναι ΠΟΠ, την ελιά στον πρώην Δήμο Γόννων που έχει τεράστιες μεταποιητικές προοπτικές Υπάρχουν επίσης κτηνοτροφικά προϊόντα, μικρές σύγχρονες μεταποιητικές μονάδες (τυροκομία κ.α) στον πρώην Δήμο Μακρυχωρίου που παράγουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και τα οποία μπορούν να αποκτήσουν μια διακριτότητα που θα τα καταστήσει πιο ανταγωνιστικά και θα τους προσδώσει ιδιαίτερη υπεραξία. Τέλος στην ιστορική έδρα Αμπελακίων υπάρχουν πολιτισμικά προϊόντα και πολιτισμική υπεραξία που καθιστούν την τοπική κοινότητα συμβολικό πνεύμονα του νέου Δήμου.


Who is who

Ο Νίκος Πουτσιάκας γεννήθηκε στο Καλοχώρι Λάρισας. Έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία και Εθνολογία στο Πανεπιστήμιο της Λυόν, από όπου απέκτησε και μεταπτυχιακό τίτλο. Από το 1993 έχει συντονίσει και οργανώσει πολυάριθμα κοινωνικά προγράμματα στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας. Από το 2000, διαχειρίζεται ευρωπαϊκά προγράμματα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ από το 2005 είναι επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Διαβάστε περισσότερα...

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Ο γέρος Άραβας ζει στη Νέα Υόρκη για πάνω από 40 χρόνια. Θέλει να φυτέψει πατάτες στον κήπο του, αλλά είναι μόνος κι αδύναμος.

Στέλνει λοιπόν ένα e-mail στο γιο του, που σπουδάζει στο Παρίσι:
Αγαπημένε μου γιε, είμαι πολύ λυπημένος επειδή δεν μπορώ να φυτέψω πατάτες στον κήπο μας. Είμαι βέβαιος πως, εάν ήσουν εδώ, θα με βοηθούσες να σκάψουμε τον κήπο.

Σε αγαπώ, ο πατέρας σου.
Σε μια ώρα, ο γέρος λαμβάνει e-mail απάντησης από το γιο του:
Αγαπημένε μου πατέρα, παρακαλώ μην αγγίζεις τον κήπο, γιατί ΕΚΕΙ έκρυψα το ΠΡΑΜΑ.
Σ' αγαπώ κι εγώ, Ahmed.

Σε 15 λεπτά, ο αμερικανικός στρατός, το ναυτικό, το FBI , η CIA και οι Rangers περικυκλώνουν το σπίτι του γέρου, σκάβουν ολόκληρο τον κήπο, ερευνούν το σπίτι, γδύνουν τον γέρο, ΔΕΝ βρίσκουν απολύτως τίποτε και φεύγουν απογοητευμένοι.

Μισή ώρα αργότερα, ο γέρος λαμβάνει ένα άλλο email από το γιο του:
Αγαπημένε μου πατέρα, είμαι βέβαιος ότι ο κήπος είναι ήδη σκαμμένος και μπορείς να φυτέψεις τις πατάτες. Έκανα ό,τι μπορούσα για να σε βοηθήσω από το Παρίσι.

Σ' αγαπώ, Ahmed
Διαβάστε περισσότερα...

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010

Στην Καλαμάτα δεν τίθεται θέμα ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΑΣ;;;

Ο Δήμος Σπαρτιατών εφάρμοσε το Προσωρινό: ''Στρίβειν δια της προσωρινής διαταγής του Πρωτοδικείου Σπάρτης'' στο θέμα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων, και έτσι έκανε ‘’πολλαπλά’’ κακό στον εαυτό του αλλά και στους δημότες του. Δηλ. πρώτον: δεν έλαβε υπόψη του καθόλου τις ρητές εντολές του κοινού εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εσωτερικών που ανέφερε ρητά ότι οι ΧΑΔΑ παύουν να λειτουργούν στις 16 Ιουλίου 2010,

Δεύτερον: ουσιαστικά οδηγεί τους δημότες να πληρώσουν τα πρόστιμα των 34.000€ την ημέρα, μιας και οι τοπικοί μας άρχοντες προσφεύγοντας στο Πρωτοδικείο Σπάρτης εξεδήλωσαν με τον πιο εμβληματικό τρόπο την ανικανότητά τους, παρατείνοντας την λειτουργία του ΧΑΔΑ μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, στις 3-9-2010,

τρίτον αναπόφευκτα οδηγείται η Υπόθεση ΧΑΔΑ Αφυσσού σε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

τέταρτον: αδιαφορούν για το αν θα εκθέσουν τη χώρα αλλά και την Σπάρτη στην ΕΕ

πέμπτον: ίσως η Σπάρτη γίνει ο προάγγελλος των δυσβάσταχτων προστίμων για τους ΧΑΔΑ όλης της Χώρας, μόλις μετά την καταγγελία, αντιληφθούν οι Ευρωπαίοι ότι τους εμπαίζουμε με ‘’ψεύτικες’’ αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων περί κλεισίματος ΧΑΔΑ, όταν πρακτικά αυτοί λειτουργούν …

και τέλος κάνουν και ένα καλό. Το καλό βέβαια είναι για τον εαυτό τους !!!

Πιστεύουν ότι με το να μην γεμίσει η πόλη σκουπίδια, θα διαφυλάξουν το πολιτικό τους ιματζ και θα εκλεγούν στις Καλικράτιες εκλογές !!!

Αν χάσουν όμως θα έχουν αφήσει στον επόμενο το χάος .....και έτσι θα μπορούν να κάνουν εποικοδομητική αντιπολίτευση !!!Διαβάστε περισσότερα...

Οριστική λύση για τα απορρίμματα Πελοποννήσου ;

29/05/2010 ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Με γρήγορους ρυθμούς φαίνεται να πραγματοποιεί τη δέσμευσή του για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Φώτης Χατζημιχάλης.
Προς υλοποίηση των δεσμεύσεών του συναντήθηκε την περασμένη Πέμπτη 27/5 με τους δημάρχους των πρωτευουσών των νομών της περιφέρειας, για να τους ανακοινώσει την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης».
Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος θα διατεθούν είκοσι τέσσερα εκατ. ευρώ για έργα και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, θα ενισχύουν τη φυσιογνωμία των πρωτευουσών των νομών και θα στηρίζουν την αναπτυξιακή προσπάθεια κάθε περιοχής.
Στο πρόγραμμα θα συμμετέχει και η πόλη μας μεταξύ της Τρίπολης, του Άργους, του Ναυπλίου, της Καλαμάτας και της Κορίνθου.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του γενικού γραμματέα συμμετείχαν οι δήμαρχοι κ.κ Αλ. Κοτσιάνης, Παν. Αναγνωσταράς, Παν. Νίκας, Αλ. Πνευματικός και Χρ. Πατσιλίβας, εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής του Άργους, καθώς και στελέχη της διαχειριστικής αρχής.
Ο σχεδιασμός της αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει υλοποίηση δράσεων σε αστικές περιοχές μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:
- Η δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημόσιων-κοινόχρηστων χώρων (δημοτικοί χώροι στάθμευσης, χώροι αναψυχής, ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων κά).
- Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων υποδομής (δίκτυα αποχετευτικά και ύδρευσης, διαχείριση στην πηγή απορριμμάτων κά).
- Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας (ενεργειακή αποδοτικότητα δημοτικών κτιρίων και ήπιες μορφές ενέργειας).
- Η προώθηση της καινοτομίας και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (χρήση νέων τεχνολογιών).
- Η βιώσιμη αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος (αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων, ανακαίνιση κτηρίων και δράσεις για πρόληψη κινδύνων).
- Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της τοπικής αγοράς εργασίας.
- Η προώθηση αποδοτικών και προσιτών συστημάτων αστικής μεταφοράς (ποδηλατόδρομοι, αντιμετώπιση κυκλοφοριακών προβλημάτων).
Στο περιθώριο της συνέντευξης του για τα προγράμματα Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης των δήμων της Περιφέρειας, ο κ. Χατζημιχάλης τόνισε στους δημοσιογράφους ότι η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τα απορρίμματα της Πελοποννήσου προχωράει κανονικά.
Η διαδικασία τοποθέτησης των δεματοποιητών συνεχίζεται, ενώ έχει ξεκινήσει και η αποκατάσταση των εβδομήντα ένα ΧΑΔΑ, ενώ υπολείπονται άλλοι εβδομήντα εννέα οι οποίοι και θα αποκατασταθούν.
«Εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου θα έχει τελειώσει η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, ώστε σταδιακά να πάμε και σε οριστικές λύσεις», επεσήμανε ο γενικός γραμματέας της περιφέρειας.


Σχόλιο:
Εμείς θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την όποια λειτουργία του ΧΑΔΑ Αφυσσού και την όποια εγκατάσταση δεματοποιητή
Διαβάστε περισσότερα...

Σημαντική ρύπανση από τα στραγγίδια του ΧΑΔΑ Αφυσσού

Οι κάτοικοι του Αφυσσού καταγγέλλουν σημαντική ρύπανση από τα στραγγίδια του ΧΑΔΑ
23/04/2010 ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Δείγμα νερού από το ρυάκι «Κάναλι» έστειλε πρόσφατα για έλεγχο στο Εργαστηριακό Κέντρο Ελέγχου Τροφίμων, ο Αγροτικός Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος Αφυσσού «Διόσκουροι». Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων, διαπιστώθηκε αυξημένη ενεργή οξύτητα στις τιμές BOD και COD των στραγγιδίων.
Το BOD είναι παραδοσιακά πλέον η σημαντικότερη παράμετρος μέτρησης της ισχύος της οργανικής ρύπανσης. Η ποσότητα της μείωσης του BOD ή απλά το BOD σε μία μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, είναι ένας από τους δείκτες-κλειδιά προκειμένου να εκτιμηθεί η απόδοση της επεξεργασίας.
Το COD είναι μία μετρήσιμη ποσότητα, η οποία δεν εξαρτάται ούτε από την ικανότητα βιοαποικοδόμησης των μικροοργανισμών ούτε από την γνώση της χημικής σύστασης και δομής των μορίων που υπάρχουν σε ένα απόβλητο. Κατά τη μέτρηση του COD, χρησιμοποιείται ένα ισχυρό οξειδωτικό αντιδραστήριο για να οξειδώσει ποσοτικά την οργανική ύλη.
Στην ίδια ανακοίνωσή του, ο σύλλογος γνωστοποιεί και την απάντηση της ΝΑ Λακωνίας σχετικά με την καταγγελία αρκετών κατοίκων της περιοχής στις υπηρεσίες Υγείας και Περιβάλλοντος τον περασμένο Δεκέμβριο, για τα στραγγίδια του σκουπιδότοπου.
Συγκεκριμένα, η Νομαρχία αναφέρει ότι τα καταγγελλόμενα θα εξεταστούν έπειτα από αυτοψία που θα πραγματοποιήσει το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της ΝΑ, σημειώνοντας ότι σε αυτό συμμετέχουν και οι δύο υπηρεσίες, οι οποίες ήταν και αποδέκτες των εν λόγω αναφορών. Διαβάστε περισσότερα...

Ρύπανση Ευρώτα-διαχείριση απορριμμάτων

01/07/2010 ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Την αγανάκτησή του εκφράζει ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας αναφορικά με το θέμα της ρύπανσης του ιστορικού Ευρώτα και τη διαχείριση των απορριμμάτων, με ένα καταιγισμό ερωτήσεων και άμεσους αποδέκτες του υπεύθυνους φορείς.

Συνειδητά επιλέγοντας να μην εκδώσουν μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος, οι Οικολόγοι Λακωνίας τονίζουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους ότι «πλέον περισσεύουν τα λόγια και απουσιάζουν παντελώς σχεδόν τα έργα».

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης, όπως υποστηρίζει ο Σύνδεσμος, είναι να τεθούν για πολλοστή φορά προ των ευθυνών τους όλοι οι αρμόδιοι και να δώσουν υπεύθυνες απαντήσεις στα παρακάτω δύο ζωτικά και μονίμως επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Το πρώτο αφορά καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής Ζαγάνας-Πλατάνας-Σκούρας αλλά και περαστικών επισκεπτών, οι οποίοι αναφέρουν πως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, όταν πέφτει το επίπεδο των νερών του Ευρώτα, αναδεικνύεται μια απαίσια δυσοσμία που πνίγει τις προαναφερθείσες περιοχές.

Την απορία του εκφράζει ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας από πού και ποιόν προκαλείται η ρύπανση του ποταμού, εφόσον ο Βιολογικός Σπάρτης και οι βιοτεχνικές ή βιομηχανικές μονάδες που χρησιμοποιούν τον Ευρώτα ως φυσικό αποδέκτη, διαθέτουν και λειτουργούν ανελλιπώς τους προβλεπόμενους μηχανισμούς καθαρισμού των λυμάτων και των αποβλήτων τους;

Μάλιστα ο Σύνδεσμος, όπως σημειώνει, λίγο μετά την κυβερνητική αλλαγή του Οκτωβρίου 2009 και την ίδρυση αυτόνομου υπουργείου Περιβάλλοντος, απέστειλε έγγραφο αίτημα στην κ. Τ. Μπιρμπίλη για να κινήσει τη διαδικασία οριοθέτησης του ποταμού Ευρώτα, ώστε να εκλείψει ένας βασικός λόγος, που επιτρέπει την καταπάτηση, ρύπανση και διαρκή υποβάθμισή του.

Στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 622/15-01-2010 απάντηση του υπουργείου Περιβάλλοντος, αφού τονίζεται ότι αρμόδιο για την οριοθέτηση του Ευρώτα είναι το υπουργείο Μεταφορών Δικτύων και Υποδομών, επισημαίνεται με έμφαση ότι «…για τη σύνταξη διαπιστωτικών πράξεων περιβαλλοντικών αυθαιρεσιών, αρμόδιοι φορείς είναι οι Δήμοι, η Νομαρχία Λακωνίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Ειδική Γραμματεία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ».

Απαντήσεις ζητά λοιπόν ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας από τις ανωτέρω αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, για το ποιοί είναι οι υπεύθυνοι για τη συνεχιζόμενη -επί σειρά ετών- ρύπανση και υποβάθμιση αυτής της κύριας και ζωτικής ποτάμιας αρτηρίας του τόπου μας και τι θα γίνει επιτέλους ώστε κάποτε να πάψει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στο πρόβλημα των απορριμμάτων, που οι Οικολόγοι θέτουν με μία σειρά από ερωτήματα:

«Το έκτρωμα της χωματερής Αφυσσού θα κλείσει ποτέ; Θα γίνει περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου; Από ποιον φορέα και με ποιον τρόπο; Ποιες είναι οι προθέσεις των εμπλεκομένων προσώπων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενόψει και των επικείμενων εκλογών στο διευρυμένο Δήμο Σπαρτιατών; Πώς θα γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων στο αμέσως προσεχές μέλλον; Υπάρχει στον περιφερειακό σχεδιασμό η πρόθεση να δημιουργηθεί εργοστάσιο ανακύκλωσης απορριμμάτων για την Πελοπόννησο»;

Ολοκληρώνοντας την ανακοίνωσή τους, την οποία συνυπογράφουν ο πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Κ. Μιχαλακάκος και ο γραμματέας κ. Ι. Μητράκος, επισημαίνουν ότι «ως Οικολογικός Σύλλογος σε πείσμα της διάχυτης κοινωνικής απογοήτευσης, δηλώνουμε πως δεν πρόκειται ποτέ να πάψουμε να ενδιαφερόμαστε για το θέμα της ρύπανσης-υποβάθμισης του ιστορικού Ευρώτα και για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Αναμένουμε τις δημόσιες ή μη απαντήσεις των αρμοδίων και θα επανέλθουμε».


Σχόλιο: Αυτά δεν τα ξέρει ο τουρίστας για να τα πει. Από εδώ και πέρα θα στέλνουμε τουρίστες στον Δήμο για καταγγελίες ....

Διαβάστε περισσότερα...

Προσωρινή λύση από το Δήμο Σπαρτιατών: Χωρίς σκουπίδια θα παραμείνει η Σπάρτη

06/07/2010 ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

''Το «πράσινο φως» στο Δήμο Σπαρτιατών έδωσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να βγει προσωρινά από το αδιέξοδο της εναπόθεσης απορριμμάτων μετά την 16η Ιουλίου, ημερομηνία κατά την οποία παύει να λειτουργεί ο ΧΑΔΑ στη θέση Προβατόμανδρα του ΔΔ Αφυσσού.

Μετά τον έλεγχο νομιμότητας και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, η Περιφέρεια ενέκρινε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπαρτιατών (168/23-6-2010), σύμφωνα με την οποία το Σώμα εξασφάλισε πίστωση 510.000 ευρώ για τη μεταφορά των απορριμμάτων.
Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης, έγινε αποδεκτό ότι λόγω της καθυστέρησης των διαδικασιών του Περιφερειακού Σχεδιασμού είναι επιτακτική η μεταφορά των απορριμμάτων του αστικού ιστού και των οικισμών του Δήμου Σπαρτιατών, επ’ ωφελεία της προστασίας και της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας, που σε διαφορετική περίπτωση θα πληγεί άμεσα και σφόδρα. Κίνδυνος ο οποίος γίνεται άμεσα ορατός λόγω της επαπειλούμενης συσσώρευσης σε τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών, της έντονης δυσοσμίας που θα προκαλέσει η αποσύνθεσή τους, αλλά και το ενδεχόμενο μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών σε περίπτωση διασκορπισμού τους.
Προηγουμένως, το δημοτικό συμβούλιο είχε προβεί σε τροποποίηση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος 2010, καταργώντας πίστωση 300.000 ευρώ για την αγορά κτηρίου έτοιμου προς χρήση (Διοικητήριο Δημαρχείου) εξαιτίας των αλλαγών του «Καλλικράτη» στην αυτοδιοίκηση. Επίσης ψήφισε την κατάργηση πίστωσης ύψους 110.000 ευρώ, που προοριζόταν για ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, όπως επίσης και αντίστοιχες πιστώσεις 50.000 ευρώ για συντήρηση δημοτικών κτηρίων και 50.000 ευρώ για κατασκευή πεζογέφυρας έναντι του Μουσείου Ελιάς και Λαδιού. Η κατάργηση και η αντίστοιχη μεταφορά του συνολικού ποσού των 510.000 ευρώ βασίστηκε στο γεγονός ότι για τα παραπάνω έργα δεν έχουν συνταχθεί μελέτες, ενώ οι ειδικές αδειοδοτήσεις που απαιτούνται δεν επιτρέπουν την υλοποίησή τους έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
Αναμένεται δε η έναρξη διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχου μεταφοράς των απορριμμάτων''.

Σχόλιο: Για 5 - 6 μήνες η μεταφορά των σκουπιδιών κοστίζει τόσο απλά 510.000€. Μάλλον ο τόννος όπως λένε οι ειδικοί κοστίζει 140€. Άρα στα χωριά και περιοχές που έχουν πληγεί από την ύπαρξη του σκουπιδότοπου Αφυσσού θα έπρεπε ο Δήμος Σπαρτιατών να είχε καταβάλλει ένα υπέρογκο ποσό μιας και ανεξέλεγκτα διέθετε τα σκουπίδια του. Εμείς θα του κάνουμε σκόντο. Θα υπολογίσουμε πόσο μας χρωστούν τα τελευταία 10 χρόνια. Αν το εξάμηνο κοστίζει η μεταφορά των σκουπιδιών 500.000€, τότε για δέκα χρόνια (τους χαρίζουμε τα τριάντα), μας χρωστούν 10.000.000€.

Έχουν λοιπόν μια ΕΠΙΤΑΓΗ να μας δώσουν !!!!

Διαβάστε περισσότερα...

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ

Την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ αναλαμβάνει η περιφέρεια

14/05/2010 ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Το δρόμο για την οριστική αποκατάσταση εβδομήντα ΧΑΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου άνοιξε ο γενικός γραμματέας κ. Φώτης Χατζημιχάλης με τη δημοσίευση της πρόσκλησης «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Πελοποννήσου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.605.000 ευρώ.

Με την πρόσκληση καλούνται οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ που βρίσκονται στην περιοχή τους.

Με αυτόν τον τρόπο η Περιφέρεια Πελοποννήσου ευελπιστεί να αποκατασταθούν περιβαλλοντικά 70 περίπου ανενεργοί ΧΑΔΑ και σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του ΠΕΣΔΑ, να δρομολογηθεί η αποκατάσταση και εκείνων που είναι ακόμη ενεργοί.

Ο κ. Χατζημιχάλης τόνισε σε δηλώσεις του ότι η διαδικασία αποκατάστασης των ΧΑΔΑ θα κινηθεί με ταχύτατους ρυθμούς και με την ευθύνη της περιφέρειας, ενώ παράλληλα θα αρχίσει και η διαδικασία εκπόνησης μελετών για τους υπόλοιπους που είναι ακόμη σε λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα...
Όσα βλέπει ο τουρίστας δεν τα βλέπουν οι ειδικοί
|30/06/2010 ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

''Έχουμε διερωτηθεί πολλές φορές από αυτή την στήλη για το αν και κατά πόσο οι ιθύνοντες έχουν άποψη για το επίπεδο καθαριότητας της πόλης μας. Πρόσφατο περιστατικό επιβεβαίωσε όχι μόνο όσα επανειλημμένα έχουμε επισημάνει, αλλά και τις σχετικές καταγγελίες αναγνωστών μας.
Χρειάστηκε μία τυχαία επίσκεψη της δημοτικής συμβούλου κ. Μ. Παπαποστόλου στο ξύλινο κιόσκι του Δήμου Σπαρτιατών δίπλα στον ποταμό Ευρώτα, στην είσοδο της Σπάρτης, για να διαπιστώσει τους όγκους σκουπιδιών που ήταν διάσπαρτα στο χώρο και τη γενικότερη εικόνα εγκατάλειψης. Χειρότερο όμως από την ατυχία να απαθανατίσει την κατάσταση και ο δημοσιογραφικός φακός που ήταν παρών, ήταν το γεγονός ότι η επίσκεψη στο συγκεκριμένο σημείο έγινε στο πλαίσιο φιλοξενίας τουρίστα από τον Τάραντα της Κάτω Ιταλίας.
Φυσικά η παρέμβαση της δημοτικής συμβούλου προς το δήμο ήταν άμεση. Αλλά το «κακό» έγινε…
Και μας παρακινεί σε ακόμη μία απορία: «Οι δημοτικοί υπάλληλοι που έχουν αναλάβει την καθαριότητα του χώρου και το πότισμα των γύρω δέντρων για κάποιο λόγο αδυνατούν. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας δεν το γνωρίζει;». Εκτός κι αν είναι υπεύθυνος μόνο για τα σκουπίδια του γραφείου του''.

Σχόλιο:''Φωνή βοώντος εν τη ερήμω''. Οι κκ ''ανευθυνουπέυθυνοι άρχοντες μας'' σφυρίζουν αδιάφορα τόσο στις επιστολές ή αιτήματα κατοίκων και σκόπιμα δεν τις φέρνουν προς συζήτηση στο ΔΣ Σπαρτιατών. Κινιτοποιούνται όμως αν τους θίξει την ''αξιοπρέπεια και την πολιτική τους ανυπαρξία'' ένας τουρίστας !!
Συμπέρασμα: Τότε πρέπει να γίνουμε τουρίστες για να μας ακούσουν ....
Διαβάστε περισσότερα...

Φράγμα για τα νερά με χρώμιο


Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Κυριακή 4 Ιουλίου 2010

Της ΝΑΝΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Απόφαση σταθμός του Πρωτοδικείου Χαλκίδας βάζει τέλος στην αγωνία χιλιάδων κατοίκων του Δήμου Μεσσαπίας, που εδώ και καιρό αναζητούν απαντήσεις σχετικά με το πόσιμο νερό της περιοχής τους.

Τα βιομηχανικά τοξικά απόβλητα ευθύνονται συχνά για τη μόλυνση των υδάτων.

Η απόφαση 1158/2010 απαγορεύει προσωρινά στο δήμο και την εταιρεία ύδρευσης ΔΕΥΑΜ να διανέμουν στην περιοχή νερό για οποιαδήποτε χρήση (οικιακή και βιομηχανική), το οποίο να περιέχει εξασθενές χρώμιο σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 2 μg/l.

Απειλεί εις βάρος τους σε περίπτωση που παραβαίνουν το διατακτικό της απόφασης αυτής και για κάθε μια παράβαση χρηματική ποινή 1.000 ευρώ και προσωπική κράτηση του νόμιμου εκπροσώπου (δηλαδή του δημάρχου), τη διάρκεια της οποίας ορίζει σε ένα μήνα.

Ο δικαστής που έκανε δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επιτροπής φορέων και πολιτών αποδέχεται ότι το εξασθνές χρώμιο μπορεί να αποδειχτεί καρκινογόνο επικαλούμενος μάλιστα σχετική μελέτη του Ινστιτούτου Προστασίας από τον καρκίνο, που αποτελεί παράρτημα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

Στο σκεπτικό της απόφασης τονίζεται ότι αν και υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα για το θέμα του εξασθενούς πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της προφύλαξης και να υποχρεωθεί η αρμόδια αρχή να προβεί σε μέτρα.

Ο δικαστής κάνει εκτενή αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία και συλλέγει στοιχεία απ'όλες τις επιστημονικές πηγές προβάλλοντας σθεναρή και πειστική επιχειρηματολογία.

Στο πολυσέλιδο δικαστικό έγγραφο εμπεριέχονται αποτελέσματα από δειγματοληψίες του ΙΓΜΕ και της Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς. Σύμφωνα με αυτά σε πηγές και γεωτρήσεις ύδρευσης δημοτικών διαμερισμάτων του δήμου ανιχνεύθηκαν τιμές εξασθενούς χρωμίου μεταξύ 18 και 46 μg/l. Η απόφαση έχει δεσμευτικό χαρακτήρα.

Ευθείες βολές κατά του δημάρχου Μεσσαπίας και του νομάρχη Ευβοίας για συσκότιση της πραγματικότητας και ολιγωρία στην αντιμετώπιση του προβλήματος εξαπολύει και η ειδική γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαργαρίτα Καραβασίλη.

«Στη Μεσσαπία εξακολουθούν να δίνουν στον κόσμο ακατάλληλο νερό», υποστηρίζει. «Παρά το γεγονός ότι ο δήμος διαθέτει μια πολύ καλή εταιρεία ύδρευσης, ο δήμαρχος "συσκοτίζει" συνεχώς τον κόσμο, λέγοντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το νερό, επικαλούμενος το θέμα των ορίων στο εξασθενές χρώμιο. Η ΕΥΔΑΠ αναζητεί λύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί νερό από το Μόρνο».

Τόσο η κοινοτική όσο και η εθνική νομοθεσία δεν ορίζουν παραμετρικές τιμές για το εξασθενές χρώμιο, με αποτέλεσμα κάποιοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ανά την Ελλάδα να μην το μετρούν, σε αντίθεση με άλλους, που μετά το σάλο του Ασωπού πραγματοποιούν συχνές αναλύσεις.

«Υπάρχει άγνοια και σπέκουλα πάνω στο θέμα. Το εξασθενές χρώμιο θεωρητικά δεν πρέπει να υπάρχει στο νερό. Ομως βλέπω εδώ και καιρό ότι γίνονται πολλά επιστημονικά και άλλα τερτίπια. Πρόκειται να συγκαλέσουμε ευρύτατη σύσκεψη με τη συμμετοχή διεθνών οργανισμών για να δώσουμε σαφέστερες οδηγίες και να μην παίζει κανείς με τη δημόσια υγεία», τονίζει η Μ. Καραβασίλη.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αντώνης Μπαζώτης υποστηρίζει ότι δεν μετράει εξασθενές γιατί το κράτος δεν τον υποχρεώνει. «Μετράω το ολικό χρώμιο όπως ορίζει ο νόμος. Σε όλες τις γεωτρήσεις ύδρευσης το ολικό είναι πολύ πιο κάτω από το προβλεπόμενο όριο των 50 μg/l. Ο δήμος και η ΔΕΥΑΜ από τότε που προέκυψε το πρόβλημα της ύπαρξης χρωμίου έχουν προβεί κατόπιν υποδείξεως και του ΙΓΜΕ σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εξασφαλιστεί πόσιμο και υγιεινό νερό».

Και καταλήγει: «Αν θέλει η κ. Καραβασίλη, που περιφέρεται ως κομματικό στέλεχος, να φέρει εισαγγελέα. Ολα γίνονται για κομματικές σκοπιμότητες. Στο δήμο δεν έχει προκύψει θέμα με το εξασθενές, αλλά αν ορίσουν παραμετρική τιμή θα το μετρώ».

Η ειδική γραμματέας εγκαλεί και το νομάρχη Ευβοίας, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει κάνει αυτά που έπρεπε για την περιοχή. Είχαμε συνάντηση για το θέμα της Μεσσαπίας μαζί του και με την υπουργό Τίνα Μπιρμπίλη και πραγματικά λυπήθηκα γιατί αντί να αναζητηθούν λύσεις, μας ζήτησε το λόγο που δεν εγκρίναμε συγκεκριμένες βιομηχανικές αδειοδοτήσεις. Η νομαρχία υποβάθμιζε το πρόβλημα και άργησε να πάρει μέτρα».

Γενικότητες και αοριστίες χαρακτηρίζει τα λεγόμενα της ειδικής γραμματέως ο νομάρχης Θανάσης Μπουραντάς: «Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση δεν έχει αρμοδιότητα για το νερό. Το θέμα είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας του δήμου. Η αδειοδότηση που υπαινίσσεται είναι για δημιουργία βιομηχανικής περιοχής στη Ριτσώνα, έργο που θα δώσει ανάπτυξη στην περιοχή».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η νομαρχία διενήργησε προ διετίας δειγματοληψίες στο δίκτυο ύδρευσης της Μεσσαπίας, όπου ανιχνεύθηκε εξασθενές μεταξύ 2 και 40 μg/l και ταυτόχρονα ανέθεσε μελέτη στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που εντόπισε το επικίνδυνο στοιχείο σε αρδευτικές γεωτρήσεις. Επίσης προσδιόρισε τα αίτια της ρύπανσης, που σύμφωνα με τη μελέτη είναι η παράνομη απόρριψη τοξικών αποβλήτων, η εξορυκτική δραστηριότητα της ΛΑΡΚΟ, φυσικά αίτια και η χρήση οργανικών λιπασμάτων πλούσιων σε εξασθενές χρώμιο.

Μαργαρίτα Καραβασίλη

http://networkedblogs.com/5taG9

Διαβάστε περισσότερα...