kk

Κλείσιμο σκουπιδοτοπου - Παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ - Αφυσσού και αποκατάστασή του !!!

Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Επιστολή από Πολίτες και φορείς για συνεδρίαση του ΔΣ Σπάρτης σχετικά με την αειφορική διαχείριση των απορριμμάτων μας !!

  Η ενυπόγραφη επιστολή από πολίτες και φορεις που κατατέθηκε στο Δήμο Σπάρτης σχετικά με την αειφορική διαχείριση των απορριμμάτων μας ....

''Πετούν το γάντι στο Δημοτικό Συμβούλιο οι πολίτες για τα σκουπίδια''
Με τη συγκέντρωση 25 υπογραφών, οι πολίτες υποβάλλουν πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την αξιοποίηση της Λακωνικής Ολοκληρωμένης Πρόταση Διαχείρισης των Απορριμμάτων’ της Λακωνικής Βιοενεργειακής Α.Ε....

Διαβάστε σχετικό άρθρο:
 http://www.notospress.gr/index.php?c_id=11&n_id=6397

Διαβάστε την  ενυπόγραφη επιστολή από πολίτες και φορεις που κατατέθηκε στο Δήμο Σπάρτης σχετικά με την αειφορική διαχείριση των απορριμμάτων μας .... ως έχει:

Σπάρτη 28 Ιουνίου 2012
Αρ. Πρωτ 31311 /28-06-2012
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σπάρτης
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε

Αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Σπάρτης,

Παρακαλούμε όπως αναγνωστεί η επιστολή κατά την διάρκεια της επόμενης συνεδρίασης του Δ. Συμβούλιο του Δήμου Σπάρτης με θέμα συζήτησης:
«Η υφιστάμενη κατάσταση της ανεξέλεγκτης απόρριψης των απορριμμάτων μας (ΧΑΔΑ Αφυσσού παύση λειτουργίας του και αποκατάστασή του) και η ‘Λακωνική Ολοκληρωμένη Πρόταση Διαχείρισης των Απορριμμάτων’ της Λακωνικής Βιονεργειακής Α.Ε. - εταιρείας κοινωνικής -λαϊκής βάσης – με στόχο την ολοκληρωμένη αειφορική και κοινωνικά αποδεκτή διαχείριση των απορριμμάτων μας»

Στις 21 Απριλίου 2012 διοργανώθηκε ημερίδα, στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη με θέμα ‘‘Ολοκληρωμένη αειφορική και κοινωνικά αποδεκτή διαχείριση των απορριμμάτων μας.’’ από τον Αγροτικό, Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Αφυσσού - «Διόσκουροι», τον Εκπολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Κοκκινόραχης - «Πάρνων» και την ''Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε''. Εταιρεία Κοινωνικής –Λαϊκής Βάσης με έδρα τη Σπάρτη. 

Σκοπός της ημερίδας ήταν να διερευνηθεί, πως από την υφιστάμενη κατάσταση της ανεξέλεγκτης απόρριψης των αποβλήτων μας σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης (ΧΑΔΑ - Σκουπιδότοποι - Χωματερές) μπορούμε να περάσουμε στην υλοποίηση της ‘’καινοτόμου Λακωνικής Πρότασης’’ που αφορά την κοινωνική – αειφορική διαχείριση των απορριμμάτων μας και την περιβαλλοντική και οικονομική αξιοποίησή τους.

-Την εκδήλωση χαιρέτισαν με την παρουσία τους η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κα Ντία Τζανετέα, ο Δήμαρχος Ευρώτα κ. Ιωάννης Γρυπιώτης, ο αντιδήμαρχος Σπάρτης κ. Ευστράτιος Βέργαδος ο Δημοτικός Σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Σπάρτης κ. Ιωάννης Ράλλης, ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Σπάρτης κ Ευάγγελος Βαλιώτης και η κα Μαργαρίτα Καραβασίλη, Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ) και πρόεδρος της ημερίδας.

-Αίσθηση για την αρτιότητά τους προκάλεσαν οι ομιλίες και οι παρουσιάσεις των διακεκριμένων εισηγητών που παρευρέθησαν στην ημερίδα και προκάλεσαν γόνιμο διάλογο που κατέληξε σε εμπεριστατωμένες προτάσεις.
Οι εισηγητές ήταν με σειρά παρουσίασης:
-  Ο κύριος Γεώργιος Πουλοκέφαλος, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου,
-  η κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΚΑ),
-  ο κύριος Ηλίας Κοκκίνης Δικηγόρος Περιβάλλοντος,
-  ο καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κύριος Ιωάννης Χατζηγεωργίου,
-  ο καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κύριος Νίκος Δαναλάτος,
-  ο καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κύριος Ξενοφών Κακάτσιος,
-  ο εκπρόσωπος της Λακωνικής Βιοενεργειακής Α.Ε. εταιρείας Κοινωνικής Βάσης κύριος Σταύρος Αργυρόπουλος,
-  ο κύριος Χαρίλαος Μουρκάκος Ανακύκλωση Διαχείριση Αδρανών Αποβλήτων.
-  ο κύριος Θεόδωρος Ρέντζος εκπρόσωπος της RAM Europe εταιρείας διαχείρισης στερεών αποβλήτων και βιομηχανία ειδικών κατασκευών.

Τόσο η παύση όσο και η αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ - άρα και του ΧΑΔΑ Αφυσσού του Δήμου Σπάρτης - και η διαχείριση των Αστικών Συμμείκτων Απορριμμάτων (ΑΣΑ), ανήκουν στην αρμοδιότητα της Αυτοδιοίκησης, - στους πολίτες – και σε εταιρείες (πιθανά ΣΔΙΤ) διότι συνιστούν κατεξοχήν ζητήματα τοπικού και όχι μόνο κρατικού ενδιαφέροντος.

Αυτό σημαίνει ότι το καθήκον των Δήμων και της Αιρετής Περιφέρειας είναι, εκτός από την αποκατάσταση των χωματερών, κυρίως η επιλογή εκείνων των μεθόδων διαχείρισης των αστικών στερεών και όχι μόνο απορριμμάτων, που η διαχείριση πραγματοποιείται κοντά στον τόπο παραγωγής τους και που προσιδιάζουν στις τοπικές συνθήκες και ανάγκες της κάθε κοινωνίας.

Η επιλογή της μεθόδου διαχείρισης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις αρχές του ΠΕΣΔΑ, κυρίως πρέπει να εξυπηρετεί τους στόχους της αειφορικής διαχείρισης των απορριμμάτων, να μην βλάπτονται η υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον, οι υδάτινοι πόροι, να μην προκαλείται αλλοίωση του τοπίου και των περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό και αισθητικό ενδιαφέρον.
Μια μέθοδος διαχείρισης που εξυπηρετεί ιδανικά (όπως διεφάνη και από την ημερίδα) τους παραπάνω στόχους είναι η ολοκληρωμένη πρόταση της Λακωνικής Βιονεργειακής ΑΕ εταιρείας Κοινωνικής -Λαϊκής βάσης η επονομαζόμενη «Λακωνική πρόταση Διαχείρισης των Απορριμμάτων».
Η ολοκληρωμένη πρόταση που αναπτύχθηκε από την Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε. δίνει έμφαση στη Διαλογή στη Πηγή και βασίζεται στις αρχές που θέτει η Ευρωπαϊκή αλλά και η Εθνική Νομοθεσία. 
Αφορά ένα σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων με πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση όσον αφορά τα στερεά απόβλητα, με ταυτόχρονη διαχείριση ειδικά των οργανικών αποβλήτων σε παραγωγή εδαφοβελτιωτικού λιπάσματος αλλά και με παράλληλη ενεργειακή αξιοποίησή τους μέσω αναερόβιας ζύμωσης για παραγωγή Βιοαερίου. Από την ανωτέρω πρόταση διαχείρισης, η οποία εντάσσεται στη ‘φιλοσοφία μηδενικών αποβλήτων’, επιτυγχάνεται ο στόχος του «ελαχιστοποίησης του υπολείμματος προς ενταφιασμό».

Όλα τα ανωτέρω είναι ‘ο πλούτος των απορριμμάτων μας’, ο οποίος διαχειριζόμενος μέσω της ιδιαίτερης και καινοτόμου αυτής πρότασης:
• προστατεύει και αναβαθμίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος.
• καθιστά τον Λάκωνα συμμετέχοντα, έστω και με μια μετοχή, ωφελημένο και ενεργό πολίτη μέσω των απορριμμάτων του, αντιμετωπίζοντας πλέον τα απορρίμματα ως ‘’ειδικά προϊόντα’’ τα οποία και καθημερινά παράγει.
 

Είναι μια προφανής ευκαιρία, η όλη προσπάθεια να αγκαλιαστεί από όλους τους Σπαρτιάτες και όχι μόνο, γιατί μόνο οφέλη μπορούν να προκύψουν για τη τοπική κοινωνία και τον καθένα μας ξεχωριστά.

Η πρόταση της Λακωνικής Βιοενεργειακής Α.Ε. είναι σύμφωνη με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό. Μπορεί να αποτελέσει, από τη σήμερον, την άμεση λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Σπάρτης ενόψει και του κλεισίματος των ΧΑΔΑ, των δυσβάσταχτων επαπειλούμενων προστίμων από την Ε.Ε. (34.000€/ανά ημέρα λειτουργίας ΧΑΔΑ) και των προστίμων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης (3.000€/ ανά ημέρα λειτουργίας του ΧΑΔΑ Αφυσσού).

Αυτονόητο είναι ότι με την άμεση εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ καθίσταται εφικτή η πολυπόθητη αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Αφυσσού και φυσικά αποτρέπεται η επιβολή του όποιου μελλοντικού προστίμου.

Απεδείχθη και κατέστη σαφές και από την κα Μαργαρίτα Καραβασίλη ,- (Πρόεδρο της Ημερίδας και - Ειδική Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ) ότι το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων στην περιοχή μας έχει προκαλέσει τα τελευταία 40 χρόνια ανεπανόρθωτη και επικίνδυνη μόλυνση όχι μόνο γύρωθεν του ΧΑΔΑ Αφυσσού αλλά και στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του ποταμού Ευρώτα .
Επιπλέον κατά τα λεγόμενα ο επίμαχος ΧΑΔΑ θα κλείσει οριστικά και αμετάκλητα στις 30/6/2012 όπως δήλωσε ο κ Περιφερειάρχης.

Θεωρούμε ότι το Σώμα πρέπει να λάβει αναλυτικά γνώση για τα τεκταινόμενα στο καυτό θέμα της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων μας,

Με την παρούσα επιστολή, υπογεγραμμένη κατ’ ελάχιστον από 25 συμπολίτες μας, αιτούμεθα όπως ορισθεί ημέρα και ώρα παρουσίασης και συζήτησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, με θέμα παρουσίασης και συζήτησης στο ΔΣ Σπάρτης:
’’Η υφιστάμενη ανεξέλεγκτη πραγματικότητα (ΧΑΔΑ Αφυσσού παύση λειτουργίας του και αποκατάστασή του) και η «Λακωνική Πρόταση διαχείρισης των απορριμμάτων» της Λακωνικής Βιονεργειακής Α.Ε. - εταιρεία κοινωνικής λαϊκής βάσης – για μια ‘‘Ολοκληρωμένη αειφορική και κοινωνικά αποδεκτή διαχείριση των απορριμμάτων μας’’.

Σας διευκρινίζουμε ότι προτιθέμεθα να σας παρουσιάσουμε με αναλυτικό τρόπο το ανωτέρω θέμα, προκειμένου να λάβει γνώση το Σώμα σε όλες τις πτυχές του παραπάνω εγχειρήματος,
Για την καλύτερη προετοιμασία του Σώματος θα σας επιδοθεί ολοκληρωμένος αναλυτικός φάκελος (παρουσιάσεις ομιλητών, βίντεο με ομιλίες των εισηγητών της ημερίδας, περαιτέρω τεχνικό υλικό κλπ), όποτε το ζητήσετε.
Αυτό θα συμβάλλει στην καλύτερη προετοιμασία των μελών του ΔΣ έτσι ώστε να υποβληθούν ερωτήσεις – παρατηρήσεις – σχόλια κλπ. προκειμένου να εκφράσει θέση το Σώμα στην ‘’Λακωνική πρόταση διαχείρισης των απορριμμάτων ’’.

Ακολουθούν οι υπογραφές από Πολίτες και Φορείς της Πόλης της Σπάρτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου