kk

Κλείσιμο σκουπιδοτοπου - Παύση λειτουργίας ΧΑΔΑ - Αφυσσού και αποκατάστασή του !!!

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2012

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΑΕΡΙΟΥ - ΤΡΙΠΟΛΗ - ELLADATV

 Οι μόνοι που θα χάσουν από την Λακωνική Πρόταση είναι οι εργολάβοι των απορριμμάτων...

Ο Elladatv παρουσίασε μια Μονάδα Παραγωγής Βιαερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω της αναερόβιας ζύμωσης των οργανικών αποβλήτων με έδρα την Τρίπολη.  Την λειτουργία της Μονάδας αυτής εξηγεί στο σχετικό βίντεο ο Πρόεδρος της Λακωνικής Βιοονεργειακής κ Αργυρόπουλος Σταύρος.
Δείτε το σχετικό βιντεο από τον elladatv:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL3B98A91E5A145FC9&feature=plcp 

Δείτε επίσης: α).  σε τρισδιάστατη απεικόνηση την μονάδα επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων που παρουσιάσθηκε στην ημερίδα της 21ης Απριλίου 2012 (Πανεπιστήμιο Σπάρτης) από τον Καθηγητή του ΕΜΠ κ Ξενοφώντα Κακάτσιο, καθώς και β) σχόλια του κ Καθηγητή:  

Σχετικοί σύνδεσμοι:

http://www.youtube.com/watch?v=XkpzBy-U0po&feature=relmfu


Τα σχόλια μας από το σχετικό βίντεο ... Ησύνδεσή του με την ''Φιλοσοφία της Λακωνικής Βιονεργειακής'' - Εταιρεία Κοινωνικής –Λαϊκής Βάσης - και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων...

Από την υφιστάμενη κατάσταση της ανεξέλεγκτης απόρριψης των αποβλήτων μας σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης (ΧΑΔΑ - Σκουπιδότοποι - Χωματερές) είναι πλέον εφικτό με την ‘’Καινοτόμο Λακωνική Πρόταση’’ από την ''Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε''. - Εταιρεία Κοινωνικής –Λαϊκής Βάσης, να περάσουμε στην υλοποίηση της συμμετοχικής - κοινωνικής – αειφορικής διαχείρισης των απορριμμάτων μας και της περιβαλλοντικής και οικονομικής αξιοποίησής τους.
Η προτεινόμενη μέθοδος είναι σύμφωνη με τις αρχές του ΠΕΣΔΑ, εξυπηρετεί τους στόχους της αειφορικής διαχείρισης των απορριμμάτων, να μην βλάπτεται: η Υγεία του ανθρώπου, το περιβάλλον, οι υδάτινοι πόροι, να μην προκαλείται αλλοίωση του τοπίου και των περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό, αισθητικό ενδιαφέρον.

Μια μέθοδος διαχείρισης που εξυπηρετεί ιδανικά τους παραπάνω στόχους είναι η Βιολογική Επεξεργασία Οργανικού Κλάσματος (αερόβια - αναερόβια επεξεργασία), οι τοπικές δε κοινότητες έχουν την αρμοδιότητα και το καθήκον να την υιοθετήσουν.

Η πρόταση που αναπτύσσει η Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε. - εταιρεία κοινωνικής Λαϊκής βάσης - δίνει έμφαση στη Διαλογή στη Πηγή και βασίζεται στις αρχές που θέτει η Ευρωπαϊκή αλλά και η Εθνική Νομοθεσία. Αφορά ένα σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων με πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση με ταυτόχρονη διαχείριση των οργανικών αποβλήτων σε παραγωγή λιπάσματος αλλά και ενεργειακής αξιοποίησής τους μέσω της παραγωγής Βιοαερίου. Από την ανωτέρω πρόταση διαχείρισης, η οποία εντάσσεται στη ‘’φιλοσοφία μηδενικών αποβλήτων’’, επιτυγχάνεται ο στόχος του μηδενικού υπολείμματος.

Η Λακωνική Πρόταση, η οποία είναι μοναδική όχι μόνο στο τόπο μας αλλά και στην Ευρώπη, βασίζεται στις αρχές της κοινωνικής οικονομίας (αυτή τη στιγμή στην Ε.Ε το 13% του τζίρου προέρχεται από εταιρείες κοινωνικού χαρακτήρα). Η μοναδικότητα και το καινοτόμο ....  
του εγχειρήματος είναι ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη εταιρεία κοινωνικού χαρακτήρα που να διαχειρίζεται αειφορικά τα απορρίμματα στην ΕΕ. Αυτό άλλωστε κατέστη σαφές στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, όταν η Λακωνική Βιοενεργειακή Α.Ε. παρουσίασε την πρότασή της και προκάλεσε τα θετικά σχόλια και το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων. Επομένως η Λακωνία μπορεί να γίνει μέσω αυτής της υλοποιήσιμης πράσινης πρότασης παράδειγμα προς μίμηση σε όλο τον ‘’ανεπτυγμένο κόσμο’’ και να αποτελέσει πόλο έλξης για την μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας. 
Εκτός από την ολοκληρωμένη διαχείριση, κοινωνικά αποδεκτή, κοινωνικά επιχειρηματική, αειφορική, δηλ. περιβαλλοντικά φιλικότατη και ορθή πρόταση στη διαχείριση των απορριμμάτων μας, συμβάλλει και στην ανάπτυξη του γεωργικού εισοδήματος καθότι από επιστημονική μελέτη έχει προκύψει ότι 6.000 περίπου στρέμματα μπορούν να καλλιεργηθούν με ενεργειακά φυτά (αγριαγγινάρα, σόργο κλπ.) μέσω συμβολαιακής γεωργίας. Η παραγόμενη βιομάζα που προκύπτει από την μελέτη χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό και την αυτάρκεια της αναερόβιας ζύμωσης των οργανικών αποβλήτων, από την οποία θα προκύψει εξαιρετικής ποιότητας λίπασμα, ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα υπό αξιοποίηση.
Όλα αυτά είναι ‘’ο πλούτος-το χρυσάφι των απορριμμάτων μας’’, ο οποίος διαχειριζόμενος μέσω της μοναδικής και καινοτόμου αυτής πρότασης: προστατεύει και αναβαθμίζει την ποιότητα του περιβάλλοντος. καθιστά τον Λάκωνα συμμετέχοντα, έστω και με μια μετοχή, κερδοφόρο επιχειρηματία μέσω των απορριμμάτων του, αντιμετωπίζοντας πλέον τα απορρίμματα του ως ‘’προϊόντα’’ τα οποία παράγει ο καθένας μας, καθημερινά. 
Είναι ευκαιρία λοιπόν η όλη προσπάθεια να αγκαλιαστεί από όλους (με μπροστάρη τον Δήμο Σπάρτης) γιατί μόνο οφέλη μπορούν να προκύψουν για τη τοπική κοινωνία και τον καθένα
Εκτός των άλλων, η Λακωνική πρόταση απαντά με άμεσες λύσεις και στη διαχείριση άλλων ‘’ρευμάτων’’ δηλ. αποβλήτων που ταλανίζουν την κοινωνία μας όπως: τα αδρανή υλικά, τη λυματολάσπη των βιολογικών καθαρισμών, το κατσίγερο και πάσης φύσης οργανικά υπολείμματα – απόβλητα από βιοτεχνικές και βιομηχανικές δραστηριότητες
Από Νομικής άποψης, η πρόταση της Λακωνικής Βιοενεργειακής Α.Ε. δεν αντίκειται στην Εθνική Νομοθεσία και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό και μπορεί να αποτελέσει, από αύριο κιόλας, την άμεση λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ενόψει του κλεισίματος των ΧΑΔΑ, των δυσβάσταχτων επαπειλούμενων προστίμων από την Ε.Ε. (34.000€/ανά ημέρα λειτουργίας ΧΑΔΑ) και των προστίμων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης (3.000€/ ανά ημέρα λειτουργίας ΧΑΔΑ Αφυσσού). 
Αυτονόητο είναι ότι με την άμεση εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ καθίσταται εφικτή η πολυπόθητη αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Αφυσσού αλλά και όλων των ΧΑΔΑ της Λακωνίας και φυσικά αποτρέπεται η επιβολή του όποιου μελλοντικού προστίμου. 
Οι πολίτες ανέδειξαν το πρόβλημα στην πραγματική, κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική, επιστημονική και νομική του διάσταση, την οποία οι αρμόδιοι φορείς έκρυβαν για χρόνια «κάτω από το χαλί» χωρίς να δίνουν λύση και δήλωναν αναρμόδιοι. Για μία ακόμη φορά, οι ευσυνείδητοι και ευαισθητοποιημένοι πολίτες πλέον έχουν την ολοκληρωμένη λύση, την οποία και καταθέτουν προς υλοποίηση στους δημότες και τους αρμόδιους φορείς της τοπικής μας κοινωνίας. 

Από τη μετοχή – συμμετοχή στο καυτό θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων μας όλα και όλοι έχουν να κερδίσουν. 

Οι μόνοι που θα χάσουν από την Λακωνική Πρόταση είναι οι εργολάβοι των απορριμμάτων. 

Επομένως: Η μηδενική παραγωγή απορριμμάτων δεν είναι ‘’ουτοπία’’: 

‘’Το στοίχημα της κοινωνικής, αειφορικής διαχείρισης και της ενεργειακής αξιοποίησής των απορριμμάτων μας, επιβάλλει το κλείσιμο και την επιτακτική αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Αφυσσού και την άμεση υλοποίηση της ‘’Λακωνικής Πρότασης’’.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου